SMD стабилитрон BZV55-C2V7
Uст: 2.7В
Мощность: 0.5Вт
Производитель: NXP
Тип: SMD стабилитрон
1,17 грн
SMD стабилитрон BZV55-C3V0
Uст:
Мощность: 0.5Вт
Производитель: NXP
Тип: SMD стабилитрон
1,17 грн
SMD стабилитрон BZV55-C3V3
Uст: 3.3В
Мощность: 0.5Вт
Производитель: NXP
Тип: SMD стабилитрон
1,17 грн
SMD стабилитрон BZV55-C3V6
Uст: 3.6В
Мощность: 0.5Вт
Производитель: NXP
Тип: SMD стабилитрон
1,17 грн
SMD стабилитрон BZV55-C3V9
Uст: 3.9В
Мощность: 0.5Вт
Производитель: NXP
Тип: SMD стабилитрон
1,17 грн
SMD стабилитрон BZV55-C4V3
Uст: 4.3В
Мощность: 0.5Вт
Производитель: NXP
Тип: SMD стабилитрон
1,17 грн
SMD стабилитрон BZV55-C4V7
Uст: 4.7В
Мощность: 0.5Вт
Производитель: NXP
Тип: SMD стабилитрон
1,17 грн
SMD стабилитрон BZV55-C5V1
Uст: 5.1В
Мощность: 0.5Вт
Производитель: NXP
Тип: SMD стабилитрон
1,17 грн
SMD стабилитрон BZV55-C5V6
Uст: 5.6В
Мощность: 0.5Вт
Производитель: NXP
Тип: SMD стабилитрон
1,17 грн
SMD стабилитрон BZV55-C6V2
Uст: 6.2В
Мощность: 0.5Вт
Производитель: NXP
Тип: SMD стабилитрон
1,17 грн
SMD стабилитрон BZV55-C6V8
Uст: 6.8В
Мощность: 0.5Вт
Производитель: NXP
Тип: SMD стабилитрон
1,17 грн
SMD стабилитрон BZV55-C7V5
Uст: 7.5В
Мощность: 0.5Вт
Производитель: NXP
Тип: SMD стабилитрон
1,17 грн
SMD стабилитрон BZV55-C8V2
Uст: 8.2В
Мощность: 0.5Вт
Производитель: NXP
Тип: SMD стабилитрон
1,17 грн
SMD стабилитрон BZV55-C9V1
Uст: 9.1В
Мощность: 0.5Вт
Производитель: NXP
Тип: SMD стабилитрон
1,17 грн
SMD стабилитрон BZV55-C10V
Uст: 10В
Мощность: 0.5Вт
Производитель: NXP
Тип: SMD стабилитрон
1,17 грн
SMD стабилитрон BZV55-C12V
Uст: 12В
Мощность: 0.5Вт
Производитель: NXP
Тип: SMD стабилитрон
1,17 грн
SMD стабилитрон BZV55-C13V
Uст: 13В
Мощность: 0.5Вт
Производитель: NXP
Тип: SMD стабилитрон
1,17 грн
SMD стабилитрон BZV55-C15V
Uст: 15В
Мощность: 0.5Вт
Производитель: NXP
Тип: SMD стабилитрон
1,17 грн
SMD стабилитрон BZV55-C16V
Uст: 16В
Мощность: 0.5Вт
Производитель: NXP
Тип: SMD стабилитрон
1,17 грн
SMD стабилитрон BZV55-C18V
Uст: 18В
Мощность: 0.5Вт
Производитель: NXP
Тип: SMD стабилитрон
1,17 грн
SMD стабилитрон BZV55-C20V
Uст: 20В
Мощность: 0.5Вт
Производитель: NXP
Тип: SMD стабилитрон
1,17 грн